اخبار برگزیده

مکانیسم سندهای مالی

نحوه انتخاب سند حسابداری جهت ثبت عملیات مربوط به سایر سیستمها دو روش خودکار و غیر خودکار وجود دارد:
1 روش خودکار: در این روش انتخاب سند مالی توسط سیستم بسته به تاریخ سند خزانه داری، انبار، بازرگانی و ... و اسناد مالی ثبت نشده انجام می شود.
                       در این حالت اگر سند مالی باز وجود نداشته باشد، سیستم خود یک سند ایجاد و عملیات ثبت مالی را انجام می هد.
2 روش غیرخوکار: در این روش سیستم حین ثبت سند  خزانه داری، انبار، بازرگانی و ... لیست اسناد باز را جهت انتخاب توسط کاربر نمایش می هد. و کاربر 
                          می تواند یکی از اسناد موجود را انتخاب نموده و یا درخوست ایجاد سند جدید از سیستم را داشته باشد.
نکته 1: انجام عملیات انتخاب سند مالی به یکی از دو روش بالا وابسته به تنظیم "انتخاب سند مالی توسط کاربر" در بخش تنظیمات مرتبط با فرمها است.
نکته 2: مدیر سیستم در هر فرم می تواند با استفاده از کلید AltU بین این دو حالت سوییچ کند.
 

مکانیسم سندهای مالی

مکانیسم سندهای مالی

مکانیسم سندهای مالی

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها